Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı İkinci Çağrıya çıktı.


Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu IPARD Programı İkinci Çağrıya çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) 28 Haziran 2024 tarihinde İkinci Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır.

Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

PROGRAMIN KAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu'dur. Bu destek "kamu katkısı" olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmiş yatırımlar için geri ödemesiz olarak kullandırılacaktır.

BAŞVURU YAPILACAK İLLER

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEK TEDBİRLER VE DESTEK BÜTÇESİ

"M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme" tedbirinden yapım işi, makine-ekipman, hizmet ve görünürlük alımları desteğine ilişkin başvurular kabul edilecektir.

 

TEDBİR ADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖR ADI

DESTEK ORANI

DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

 

Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve

 

 

 

 

 

 

 

%60-70

 

 

 

 

 

 

 

80.000.000

 

302-1

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 

302-2

Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi,

M7

İşlenmesi ve Paketlenmesi

302-3

Zanaatkarlık ve Katma Değerli Ürünler

Çiftlik

Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

302-4

Kırsal Turizm ve Rekreasyon

Faaliyetleri

302-5

Su Ürünleri Yetiştiriciliği

 

302-6

Makine Parkları

 

302-7

Yenilenebilir Enerji Yatırımları


BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00'dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinde kabul edilmeye başlanacaktır.

Online Proje Başvuru Sistemi 16.08.2024 tarihi saat 18:00'de kapatılacaktır. Başvuruların son teslim tarihi 29.08.2024, saat 18:00'dir.

Son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

YATIRIM SÜRELERİ

İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süreleri en fazla 12 (on iki) ay olarak planlanmalıdır.

ÖNEMLİ HUSUSLAR

 Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılmayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.

 Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan kırsal alan tanımı, sıralama kriterleri ve eş finansman oranında ki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasının ardından gerçekleştirilecektir.

Söz konusu hususlardaki gelişmelere ilişkin TKDK tarafından kamuoyuna gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

 Alınan başvuruların toplam destek tutarının Çağrı için ayrılan bütçeyi aşması durumunda, IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon 2.0) Kurumumuzun resmi internet adresinden (www tkdk gov tr) temin edilmelidir.

Ayrıca, Kurumumuz tarafından yapılacak ilave duyuru ve bilgilendirmeler de dikkate alınmalı ve söz konusu duyuru ve bilgilendirmeler, Kurumumuzun internet adresinden (www tkdk gov tr) takip edilmelidir.

TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www tkdk gov tr) İletişim başlığı altından veya 2. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar