DKMP 8. Bölge Konya'da Biyolojik Çeşitlilik izleme çalışmaları anlatıldı.


FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) tarafından desteklenen, Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün de paydaşları olduğu ''Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi'' kapsamında 7-8-9 Haziran tarihlerinde Konya'da teorik olarak gerçekleştirilen "Biyolojik Çeşitlilik İzleme Kavramının Uygulanması için Uzmanlar Eğitimine" katılan ve Konya ilimizde Biyolojik Çeşitlilik İzleme çalışmalarını gerçekleştirecek olan personele Selçuk Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman TUGAY tarafından bitki izleme hakkında teknik bilgi verildikten sonra arazi çalışması yapılarak uygulamalı olarak izleme çalışmalarının nasıl yapılacağı konuları anlatıldı.

Son Fotoğraflar

Tüm Fotoğraflar